Zapis na kurs możliwy jest po utworzeniu konta użytkownika poprzez poniższy formularz rejestracji lub drogą telefoniczną pod numerem telefonu dostępnym na stronie KONTAKT. Drogą telefoniczną mogą też Państwo uzyskać dodatkowe informacje związane z dostępnymi kursami oraz działaniem Portalu. Po utworzeniu konta otrzymają Państwo za pośrednictwem poczty elektronicznej informacje na temat dalszych kroków niezbędnych do dokonania zapisu.